piątek, 14 października 2016

DZIEŃ 6Ledwo wypoczęliśmy po wczorajszej zabawie, a znów musieliśmy zasiąść do szkolnych ławek. W ostatnim dniu naszych lekcji w szkole mieliśmy prawdziwe wyzwanie dotyczące wiedzy z dziedziny chemii i biologii. Rozpoczęliśmy zajęcia od powtórzenia wiedzy o ożywionych i nieożywionych elementach naszej przyrody. Następnie udaliśmy się do szkolnego laboratorium, w którym podzieleni na grupy przeprowadzaliśmy ciekawe eksperymenty naukowe. Naszym zadaniem było zaobserwowanie procesów chemicznych zachodzących podczas zanieczyszczenia gleby, powietrza, wody. Podczas tak zwanej „Konferencji Naukowej” omówiliśmy wyniki naszych doświadczeń oraz wygłosiliśmy krótkie referaty na zadane tematy związane z procesami chemicznymi zachodzącymi w przyrodzie. Jutro spędzamy czas z naszymi goszczącymi rodzinami.